Concello de Tomiño

(2006) Reforma

O Concello de Tomiño foi esta vez o noso cliente e a súa petición a de reforma integral do edificio público. Deseñamos todos os novos alzados principais e reformamos a maioría dos espazos interiores e zonas de traballo que se atopaban realmente anticuados. Cabe destacar nesta obra de reforma a excelente empresa de construción que levou a cabo a obra de rehabilitación dun modo tan profesional. Executando minuciosamente cada un dos detalles construtivos proxectados.

pregúntanos