Casa Calimbálica

(2008) Obra Nova

Casa Calimbálica é unha vivenda moi condicionada pola topografía. No concello de Mos atópase esta vivenda moderna onde o acceso á parcela sitúase moi por encima do que é o acceso á vivenda. Como resultado, o programa de actividades dáse a volta e a planta primeira da casa, planta das habitacións e garaxe, convértese na planta de acceso desde o exterior. A planta baixa de vivenda ten unha comunicación máis directa co resto da parcela.

pregúntanos