Casa Primaya

(2008) Obra Nova

A implantación dá vivenda realízase nun lugar de Porriño onde predomina o " feismo arquitectónico galego". Aqui atopámonos con vontade moderna e programa de necesidades axustado en canto ao aproveitamento do espazo interior. Esta é unha vivenda construída "ao revés". A desexada orientación Sur coincide cun camiño público pouco apetecible así que de saída pecharémonos cara ao, aínda que só aparentemente. Reservamos a fachada Nordés para a necesaría comunicación coa parcela da casa e coñecedores da importancia do sol construímos un " captador solar" a modo de patio de vivendas retranqueado sobre a aliñación do peche a camiño público. Necesitamos que a vivenda se ilumine e quente as estancias principais da casa. A energia aquí fué unha das nosas maiores preocupacións, poniéndo énfases nun sólido cerramento en canto a inercia térmica refírese. Eliminación absoluta de pontes térmicas na medida do posible e unha combinación de sistemas máis que eficientes cos que conseguir un notable aforro enerxético.

pregúntanos