Casa Tangón

(2015) Obra Nova - En Proxecto

Casa Tangon é unha vivenda no municipio do Porriño. A forma, o tamaño e a topografía da parcela condicionan absolutamente o deseño do proxecto. Casa Tangon é unha casa moderna en pedra. Como sempre, a correcta orientación da vivenda é a orixe do proxecto achegando á súa distribución interior un bo soleamiento e iluminación. Neste caso realizamos varias propostas de volume para os nosos clientes aínda que en todas elas o sol e o seu consecuente aforro enerxético foron os puntos de partida.

pregúntanos