Unión do Porvir

(2013) Reforma e Ampliación - Rehabilitación

O obxectivo da actuación é rehabilitar para o Concello de Tomiño a Antiga escola -Unión do Porvir- en Centro Cultural. A rehabilitación debe adaptarse ás novas esixencias de uso, accesibilidade, CTE, etc. O proxecto divídese en tres volumes distintos. Volume 1 - O Antigo: Bar, sala na planta baixa e salón multiusos. As paredes de pedra exterior consérvanse completamente. Volume 2 - O Novo: Servizos e oficinas para as asociacións de veciños. Volume 3 - Comunicacións.

pregúntanos